Stichting

Stichting

Om het beheer van Sociëteit Vox in goede banen te leiden, is de Stichting in het leven geroepen om toe te zien op onder andere het onderhoud en sociale hygiëne. Een vijftal personen zet zich op dit moment in voor de mooie sociëteit aan de Nieuwesteeg 1.

Missie en visie

Als Stichting beheren en verhuren wij Sociëteit Vox als een pand met een christelijke identiteit. Daarin dragen we de verantwoordelijkheid om Sociëteit Vox te laten fungeren als een sfeervolle, gastvrije locatie waar, in de eerste plaats, jongeren kunnen samenkomen ter opbouw, vorming en verbinding. In dit alles willen we als Stichting een transparante, professionele en betrouwbare organisatie zijn waar we onze talenten en die van anderen inzetten om aan Gods Koninkrijk te bouwen.

Bestuursleden

* De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

DAVID
OVERKEMPE

Voorzitter

SYMEN
HOLWERDA

Secretaris

DAVID
KEIJZER

Penningmeester

Onze huurders